fbpx

Priit Patrael: turunduses ei ütle pilt rohkem kui 1000 sõna

Priit Patrael turunduses ei ütle pilt rohkem kui 1000 sõna

Võtame seda kui käibetõde, et sotsiaalmeedia turunduses töötab kõige tulemuslikumalt pilt, veel parem kui liikuv. Sest noh, inimeste tähelepanu haaramine on järjest raskem. Teksti, eriti pikemat, ei jaksa keegi lugeda ning see ei paista välja. See on pooltõde, sest läbimõeldud ja hästi kirjutatud tekst jääb tähelepanu võitmisel pildile küll alla, aga sihtgrupiga pikemaajalise suhte loomisel töötab märksa paremini. Tõsi, lugusid saab jutustada ka pildi, heli või video läbi, aga tekst annab lugejale võimaluse ettekujutamiseks ja fantaasiaks, mis loob ajukeemias kõige tugevama sideme.

Helil ja pildil on produktsiooniväärtus,  tekst loob lugejaga sideme

Produktsiooniväärtuse all on mõeldud heli, pildi või video tehnilist lahendust ja kvaliteeti. Võrdlemisi head heli või pildikvaliteeti on järjest lihtsam (sh odavam) luua. Mida enam on tulesid, suitsu ja peegleid, seda vähem peab tekst ja mõte ise kandma. Nii oleme tänaseks jõudnud kohta, kus see, kuidas mõte edasi antakse on olulisem kui idee ise. Põhjuseks on see, et lugeja tähelepanu haaramise eest makstakse oluliselt paremini kui tähelepanu hoidmise eest. Teksti nõrkuseks on kirjutamise üldine madal tase, mis sotsiaalmeedia turunduses tuleneb samuti viltusest fookusest. Kampaania bänneri eelarve on suurem kui teksti oma, millele reklaam klikkija viib. Pilti või videot on kliendile lihtsam müüa ja kliendil tulemusest lihtsam aru saada. Raha maksjale muljetavaldavat teksti luua valdkonnas, kus töö tellija ise tegutseb, ei saagi lihtne olla. Seega mõlemad osapooled – nii töö tellija kui teostaja leiavad, et helil, pildil ja videol põhinev on märka parem investeering kui tekstile panustamine. Samal ajal on üksikuid brände, mis ise (La Muu) või läbi kõrge kvaliteediga teenuse (Mihkel Raud + Tele 2) enda lugu tekstipõhiselt jutustavad ja neid saadab selgelt edu. Suunamudimise turundus kasvas välja blogijatest. Ka seal on peamiseks turundusliku väärtuse põhjuseks see, et lugejatel on kirjutajaga tugev side. Bikiinides kükke tegevat modelli on ilus vaadata, aga mälestus temast on üürike. Samal ajal teavad tuhanded Malluka tegemistest. Ei bikiine, ei kükke – otse ja filtrita loo jutustus ja kogemuste jagamine.

Võta ühendust Kirjukoera sotsiaalmeedia agentuuriga!

Tekst loob lugejaga sideme, mida heli või pilt ei suuda

Teadmine, et lugemine parandab aju aktiivsust, on teaduslikult tõestatud ja laialt levinud. Muu hulgas on välja selgitatud, miks loetu jääb paremini meelde kui nähtu või kuuldu. Yale Ülikooli (Haskins Laboratories for Science of the Spoken and Written World) poolt läbiidud uuringu alusel stimuleerib lugemine aju väga sarnaselt millegi päriselt kogemisega. Erinevalt meedia vaatamisest või kuulamisest, annab lugemine meile rohkem aega, et peatuda, mõelda, protsessida ja loetut peas ette kujutada. Tänu sellele tekib meil loetust tugevam mälestus ja see salvestub meie ajju paremini.

Miks on head teksti raske luua ja kas seda saab sisse osta?

Kuna tekstil ei ole produktsiooniväärtust, siis kehv tekst paistab selgelt silma. Ka teksti puhul on rõhuasetus vormil, et oleks ikka palju lühikesi lõike ja taandeid, et lugeja jaksaks ennast sellest läbi lohistada. Kui organisatsioon koostab tekste ise, siis valdkondlikud teadmised on, aga turunduslik arusaam, mida lugeja lugeda tahab, puudub. Vastupidi, kui tekst ostetakse teenusena sisse, siis kirjutajal puudub valdkondlik arusaam ja selle tekitamine võtab aega. Keegi peab selle aja kinni maksma ja kuna väärtus ei ole selge, jääb eelarves alati võitma bänner ja videoklipp.

Teenusena ostes on asjal jumet juhul, kui organisatsioon tahab häid tekste ja leiab inimesed, kes neid koostada tahavad. Tekstide loomine nõuab teostajatelt rohkem, aga ka tulemus on mõjusam kui teiste meediumite puhul, mis võiksid hästi koostatud tekste toetada. Koostades tekste nii endale kui teenusena tuleb tõdeda, et teenusena kirjutamine nõuab rohkem. Kõige paremini töötavad tekstid, mis valmivad otseses koostöös organisatsiooni enda liikmetega.

Pilt ja video on mugavad võimalused kliendi tähelepanu püüdmiseks, aga organisatsiooni eesmärk peaks olema seda tähelepanu võimalikult kaua hoida. Tekstile selles vallas konkurente ei ole, kuid tekstiloome üldine tase on võrdlemisi madal.

Kirjukoera sotsiaalmeedia agentuuri teenused:

– sotsiaalmeedia sisu;
– sotsiaalmeedia reklaamid;
– pildiloome;
– tekstiloome;
– graafiline disain.

Võta ühendust!