fbpx

Toimiv turundusstrateegia – kuidas luua sobiv lahendus?

turundusstrateegia

Turundusstrateegia on taktikaline plaan, mille abil alustav või tegutsev ettevõtte saavutab püsitatud eesmärgid. Selline strateegia aitab ettevõttel määrata oma suuna ja selle, kuhu jõuda tahetakse. Samuti joonistub turundusstrateegia käigus välja ettevõtte sihtgrupp ehk potentsiaalsed kliendid, keda muuta oma toote või teenuse tarbijateks. Eduka strateegia loomiseks oleme välja toonud mõned olulised punktid, mida protsessi juures järgida.

Sinu ettevõtte missioon ja visioon

Iga ettevõte vajab selgelt ja hästi sõnastatud turundussõnumit, mis omakorda põhineb ettevõtte äriideel. Neid võib olla ka mitu, kuid lõppkokkuvõttes taanduvad need kokku missiooniks ja visiooniks. Missioon on olevikku suunatud ettevõtte avaldus, mis võtab lühidalt kokku tähtsad tegurid ja tagab, et ettevõtte äriideed oleksid ühesuunalised.

Küsimused mille põhjal koostada ettevõtte missiooni:

  • Mis on ettevõtte tegevusvaldkond?
  • Mida ettevõte kliendile pakub?
  • Kuidas ettevõte oma tooteid pakub (toote eripärad, eelised konkurentide ees)?
  • Kes on ettevõtte sihtgrupid ja/või sihtturud?

Visioon see-eest on pigem tulevikku suunatud nägemus, mis käsitleb ettevõtte pikaajalisi eesmärke. Visioon on ettevõtte üldeesmärk, mis määrab ära äritegevuste suuna. Tavaliselt on ajaliseks raamiks 5 aastat.

Turundusstrateegia jaoks turunduseesmärkide püstitamine

Eduka turundusstrateegia jaoks on vajalik paika saada ettevõtte turunduseesmärgid. Need on abiks turundustegevuste läbiviimisel ning ettevõtte üldiste eesmärkide saavutamisel. Turunduseesmärgid aitavad ettevõttel teadlikult ja kindlameelselt liikuda ajas edasi ning annavad põhjuse tegutseda.

Paar näidet halvasti määratletud eesmärkidest:

  • Tahan Google otsingus esimesele kohale saada.
  • Tahan omale suuremat meililisti.
  • Tahan suurendada teadlikkust oma turule tuleva toote/teenuse osas.

Oluline on, et turunduseesmärgid oleks mõõdetavad ja realistlikud. See aitab vältida olukordi, kus ettevõte ei suuda oma eesmärke täita. Turundustegevustes on määrava tähtsusega ka klient, kellele toodet või teenust müüa. Nemad moodustavad ettevõtte sihtgrupi.

Ettevõtte sihtgrupi määramine

Turundusstrateegia loomisel tuleb teada, kellele su toode või teenus suunatud on. See tagab, et pingutused turundustegevustes oleksid edukad ning investeeringud, mida tehakse turundusse oleksid kasulikud. Oma potentsiaalne klient tuleb välja mõelda sellise täpsusega nagu ta oleks pikaaegne sõber – iga pisidetail on oluline. Mida paremini suudad oma klienti kirjeldada (vanus, sugu, haridus, elukutse, sissetulek, huvialad jne), seda paremini suudad teda oma ettevõttega kõnetada. Näiteks kõrgharitud Kelly, 25-40 aastane naine, elab Tallinnas, töötab turundusagentuuris, sissetulek on 1300 eurot kuus ja huvialadeks on fotograafia, kunst ja kokkamine – mida täpsem seda parem. Kui ettevõttel on kaks erinevat sihtgruppi, era- ja ärikliendid, on vajalik neid eraldi käsitleda, sest nende ostukäitumine erinev.

Appi tõttab Kirjukoer!

Toimiva turundusstrateegia loomisel tuleb selgelt aru saada oma ettevõtte missioonist, visioonist, turunduseesmärkidest ja potentsiaalsest kliendist. Need aitavad saavutada selgeid eesmärke, mis on ettevõttele kasulikud. Oluline on määratleda, kellele ja millist väärtust ettevõte pakub – niimoodi saavutad edu oma turundusstrateegias.

Kui tunned, et vajad abi enda toote või teenuse sotsiaalmeedia turunduse haldamisega, siis Kirjukoer on sinu jaoks olemas! Võta meiega ühendust siin!